A WALK TO REMEMBER

Naglalakad ka sa tabi ng daan nang biglang:

“Wiwit!”

“Miss sexy!”

“Pakiss naman!”

“Miss, akin ka na lang!”

“Miss sama ka sa’kin, byaheng langit!”

Bakit ba kailangang ipagsigawan ang mga ganitong bagay?

Ano bang napapala sa ganito?

Kung sa anak at asawa ba nila ito mangyayari ay matutuwa sila?

Karamihan sa mga babae ngayon ay nabibiktima ng tinatawag na “cat-calling”. Ang cat-calling ayon sa google ay nagsimulang gamitin noon pang 17th century. Ito ay ginagawa noon sa teatro sa paraan ng paglikha ng maiingay na tunog o pagsipol upang ipabatid ang di-pagkakagusto sa palabas. Ngayon ang salitang ito ay ginagamit bilang isang akto ng paggawa ng tunog, pagsigaw o pagbibigay ng komentong sekswal o malaswa na nakakabatos sa mga babae.

Hindi naman lingid sa lahat ang pagiging isyu ng cat-calling. Karaniwang naririnig ito sa ating mga kaibigang nakaranas o nababasa sa social media post. Kahit anong itsura ng pananamit, kahit saan ka man naroroon, magkakaroon at magkakaroon ng ganitong klaseng pambabastos sa mga babae.

Gusto ko lang magpunto ng tatlong (3) bagay ukol dito:

(1) Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. (I Peter 3:7)

Respeto, bilang tao at bilang babae. Hindi man ito ang iyong asawa o anak na babae, isaisip kung paano kung sa kanila ito nangyari. Wala naman sigurong matutuwa na malagay sa ganitong klaseng kahihiyan. Kahit pa anong kasuotan o panlabas na kaanyuan, maaring itikom na lang ang bibig upang hindi na tayo makasakit pa ng iba.

(2) For bodily discipline is only of little profit, but Godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come (I Timothy 4:8)

Dispilina. Dispilinang rumispeto sa pagkababae o ng kapwa tao. Maaring sa ngayon habang ito ay iyong nababasa ay napapagtanto mo na sana ay hindi mo na ito nagawa, ngunit sa pagdaan ng panahon ay ulitin mo ito. Displina at pag-pipigil sa sarili. Tandaang ang bawat galaw ay may kaakibat na reward o parusa. Huwag hayaang sa huli magsisi.

(3) For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. (Matthew 7:2)

Sabi nga sa pangalawang punto “ang bawat galaw ay may kaakibat na reward o parusa”. Do not do others what you dont want others to do unto you. Hindi man ito direktang mangyari sa’yo huwag mong hayaang bumalik itong bad karma sa’yong pamilya o salinlahi.

Sa huli, ang bawat bagay na ating ginagawa ay pag-isipang mabuti. Sabi nga sa isang advertisement, “Think before you click”. Try natin iapply dito, “Think before you do”. Put your feet on their shoes bago tayo gumawa ng isang bagay lalo na kung hindi naman ito kaaya-aya o nakakatuwa. Timbangin natin ang kanilang mararamdaman sa oras na nangyari ito sa kanila.

“The ancestor of every action is a thought.”- Ralph Waldo Emerson

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s